COOL3D Workshop

Заповядайте на COOL3D Workshop. Посетителите на работилницата ще имат уникалната възможност не само да видят как се извършва целия процес – от направата на модел до реализацията и самото му принтиране, но и да вземат активно участие в него.

Comments are closed.