1. Funcity+ 2017
Да надградим досега съществуващия формат на фестивала с:

  • привличане на повече млади участници от Варна, България и света
  • включване на млади доброволци от Варна, България и света
  • Funcity + достъпен за хора от различен произход, възраст и социален статус
  • създаване на условия най-изявените таланти да покажат уменията си на международно ниво .
Aiming to upgrade the existing format of the festival in the following ways:
- Attracting more young participants from Varna, Bulgaria and the world
- Involving young volunteers from Varna, Bulgaria and the world
- Make Funcity+ available to people of different backgrounds, ages and social status
- Create conditions for the most prominent talent to show their skills at an international level.
bus